Nyheder:


Bestyrelse:

Bestyrelsen fra DSI Ringkøbing Svømmehal har nu sendt stævning af sted til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stævningen samt bilagene kan ses på nedenstående link. 

Se stævning på dette link. Klik her.

Se bilagene fra 1-12 på dette link. Klik her.

 

Nedenstående er sendt til alle byrådsmedlemmer i RKSK den 4. september 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen tirsdag den 12. september 2017.

Orientering fra bestyrelsen for DSI Ringkøbing Svømmehal.
 
Nedenstående er skrevet med det ene formål, at opfordre RKSK til af egen fri vilje at annullere udbuddet omkring driften af Ringkøbing Svømmehal.

Se brevet på dette link. Klik her.

 

Den 7.april har Ringkøbing Skjern kommune givet afslag på fuld aktindsigt i akterne omkring svømmehallen med begrundelsen "at det vil tage mere end 25 timer at finde sagen akter". Derfor vil bestyrelsen offentliggøre relevante sagsakter, vi selv har i form af mails, referater og faktuelle forhold her på svømmehallens hjemmeside.

Her er sagens kerne set med bestyrelsens øjne:

Kommunen har ændret deres syn på vandbehandlingsanlægget,siden sidste forhandlingsmøde den 9. februar 2016.

Kommunenes forskellige vurderinger af vandbehandlingsanlægget.

Klik her for at åbne pdf-filen i nyt vindue.

Nedenstående brev er sendt til Kristian Ahle og Gitte Kjeldsen den 28.april 2016, som opfølgning på artiklen i Dagbladet den 27. april 2016

Se artiklen fra d. 27-04-2016.

Klik her for at åbne pdf-filen i nyt vindue.

Se bestyrelsens brev til Kristian Ahle og Gitte Kjeldsen den 28.april 2016

Klik her for at åbne pdf-filen i nyt vindue.

Bestyrelsen har valgt at offentliggøre det materiale, der er udarbejdet og afleveret i f.b.m. udbuddet. Visionerne tager udgangspunkt i flerårige ønsker fra svømmehallens brugere. Bestyrelsen holder møde på mandag den 20. marts 2017.

Se tilbuddet og visionerne fra DSI Ringkøbing Svømmehal

Klik her for at åbne pdf-filen i nyt vindue.

1. januar 2001 blev svømmehallen omdannet til en selvejende institution, da byrådet ville hindre en fortsat sammenblanding af økonomien med Vesterhavshallen.

Svømmehallens brugere og medlemmer valgte dengang en bestyrelse, der skulle påtage sig opgaven med at sikre svømmehallens økonomi og fremtidige drift.

Bestyrelsen består i dag af:

  • Henrik Schwartz, formand
  • Thomas Clarup, sekretær
  • Brian Skovgaard
  • Søren Lauritzen
  • Britta Hedegaard, suppl

Svømmehallens daglige drift styres af:

Michael Harmark (halinspektør).

  • Michael har været ansat i svømmehallen siden 2003 og har siden 2008 været halinspektør.

Jan Jørgensen 

  •  Jan har været ansat i svømmehallen siden 2003 som deltidsansat og nu som fuldtidsansat.